Rektorernas reflektioner

/Rektorernas reflektioner


Rektorernas roll är viktig i allt utvecklingsarbete. Här är några reflektioner från skolornas ledare.

Citat från lärare

Jag kan läsa danska men förstår inte som på svenska. Det har ökat min förståelse för de elever som har ett annat modersmål… Blev så besviken när alla bilder hade lagts in från vår vänskola.. [...]

By | februari 27th, 2013|Categories: Rullande lärarcitat|Kommentarer inaktiverade för Citat från lärare

En svanestart

I foråret 2010 blev vi spurgt, om vi ville deltage i et samarbejde med svenske og københavnske skoler, der ville sætte bæredygtig udvikling på dagsordenen. Det var i starten ikke helt gennemskueligt, hvad projektet ville indebære, men der var helt klart nogle gode tanker i projektbeskrivelsen, som vi blev lokket af og som vi følte – det var værd at afprøve.I foråret 2010 blev vi spurgt, om vi ville deltage i et samarbejde med svenske og københavnske skoler, der ville sætte bæredygtig udvikling på dagsordenen. Det var i starten ikke helt gennemskueligt, hvad projektet ville indebære, men der var helt klart nogle gode tanker i projektbeskrivelsen, som vi blev lokket af og som vi følte – det var værd at afprøve.

By | januari 12th, 2013|Categories: Husum skole, Rektorernas reflektioner|0 Comments

Guldberg skole og Øresundsklasserummet

Opstart: Den 21. april 2010 var der kick-off-møde i Öresundsklassrummet i Miljøforvaltningen i Malmø. På mødet deltog alle rektorerne fra de involverede skoler, samt personer fra Malmø Højskole, Malmøs miljøforvaltning, Østra Forvaltning, Bæredygtig udvikling (Børne- [...]

By | januari 11th, 2013|Categories: Guldberg Skole, Rektorernas reflektioner|Kommentarer inaktiverade för Guldberg skole og Øresundsklasserummet

Elever kræver medbestemmelse

Succen i öresundprojektet gav eleverna mod att välja individuell studieplan. Det gör eleverna mer motiverade för att lära men kräver, att läraren får en ny roll som undervisningsdesigner. Succesen fra øresundsprojektet gav eleverne mod til at vælge individuelt pensum. Det gør eleverne mere motiverede for at lære, men kræver at læreren får en ny rolle som undervisningsdesigner.

By | januari 10th, 2013|Categories: Eleven i fokus, Guldberg Skole, Tankar och erfarenheter|Kommentarer inaktiverade för Elever kræver medbestemmelse

Vänklasser på tværs af strædet: Mødet er bedst, når emnet bliver nødt til at vente

Att ha en vänklass i grannlandet öppnar nya möjligheter för elevernas lärande – men samhörigheten uppstår inte automatiskt. För Kirsebergs och Utterslevs sjuor blev besöket i djurparken en vändpunkt när vänklasseleverna stack iväg.Dansk: At have en venskabsklasse i nabolandet åbner nye muligheder for elevernes læring - men venskabet opstår ikke automatisk. For Kirsebergs og Utterslevs syvendeklasser var besøget i dyreparken et vendepunkt, da venskabsklasseelevene stak af.

By | december 30th, 2012|Categories: Kirsebergskolan, Tankar och erfarenheter|0 Comments

Frygt for fremtiden forhindrer elevernes engagement i klima

När tonåringar är osäkra på sig själva och sina familjer, finns där ingen plats att också tänka på miljön och jordens framtid. Eleverna måste känna sig trygga innan de kan bry sig om och ta ansvar för resten av världen.Når teenagere er usikre på sig selv og deres familie, er der ikke overskud til også at tænke på miljøet og jordens fremtid. Elever skal være trygge før de kan tage ansvar for resten af verden.

By | december 30th, 2012|Categories: Kirsebergskolan, Tankar och erfarenheter|0 Comments

Eleverne tager demokratisk styring

Öresundsklassrummets första gemensamma tema var grön mobilitet. I det gemensamma projektförslaget fick skolorna komma med förslag för en framtida, hållbar skolbyggnad i Köpenhamns Nordhamn. Samtidigt med genomförandet av den gemensamma uppgiften skulle skolorna utveckla minst tre förslag till lokala förbättringar. Dessa idéer skulle sedan ingå i det gemensamma projektet och vara till hjälp för att lyfta den lokala trafikmiljön. Öresundsklassrummets første fælles tema var grøn mobilitet. I det fælles projektoplæg skulle de deltagende skoler komme med forslag til et kommende, bæredygtigt skolebyggeri i Københavns Nordhavn. Samtidig med gennemførelsen af den fælles opgave skulle skolerne udvikle mindst tre forslag til lokale forbedringer. Ideerne, der med fordel kunne indgå i det fælles projekt, skulle i høj grad være med til at løfte det lokale trafikmiljø.

Et magasin for alle

Att göra en skoltidning om svältkatastrofen på Afrikas horn lockade fram elevers olika intressen. En del engagerade sig i processen och andra i resultatet. Speciellt de skoltrötta var glada att komma ut och intervjua.Danska: Elevernes forskellige interesser for processen og resultatet fandt sammen i samarbejde om en avis om sultkatastrofen på Afrikas Horn. Særligt de skoltrøtte var glade for at komme ud og interviewe.

By | december 29th, 2012|Categories: Kirsebergskolan, Tankar och erfarenheter|Kommentarer inaktiverade för Et magasin for alle

Benchmarkprojekt på bæredygtige iagttagelser

En jämförelse mellan två klasser visar att eleverna i Öresundsklassrummet har blivit mer medvetna om hållbarhet, mer reflekterande och bättre kan uttrycka sina tankar om hållbar utveckling.En sammenligning af to klasser fastslår, at elever i Öresundsklassrummet er blevet mere bevidste om bæredygtighed, mere reflekterede og bedre i stand til at svare fyldestgørende.

By | december 27th, 2012|Categories: Lärarnas reflektioner, Planering och genomförande, Vanløse Skole|0 Comments

Trängselskatt/Betalningsringen

En elevtekst fra Vanløse Skole om den københavnske betalingsring for bilers adgang til byen. Teksten gennemgår det politiske forløb og trafikmæssige potentiale og indeholder også to interview med politikere.En elevtekst fra Vanløse Skole om den københavnske betalingsring for bilers adgang til byen. Teksten gennemgår det politiske forløb og trafikmæssige potentiale og indeholder også to interview med politikere.

By | december 25th, 2012|Categories: Elevernas arbete, Planering och genomförande, Vanløse Skole|0 Comments

Eleverne fordyber sig med tematisk undervisning

När Vikingaskolan introducerade temaundervisning piggades både elever och lärare upp. De fick energi och inspiration inför klassarbetet. Det var bra att arbetsmetoden blev introducerad av redan övertygade lärare.Dansk: Både elever og lærere livede op og fik energi og inspiration til klassearbejde, da Vikingaskolan indførte temaundervisning. Arbejdsmetoden blev introduceret af allerede overbeviste lærere.

By | december 24th, 2012|Categories: Lärarnas reflektioner, Tankar och erfarenheter, Vikingaskolan|0 Comments

Trög temastart blev till en kreativ explosion

Lundaelevernas arbete med en ny stadsdel fick en långsam start. Men under den koncentrerade arbetstiden blev plötsligt alla fyllda av entusiasm for sin framtida hållbara stad.Lundelevernes temaundervisning om en ny bydel fik i første omgang en langsom start, da arbejdet ikke kom i gang, men pludselig blev alle smittet af begejstring for deres fremtidige bæredygtige by.

By | december 24th, 2012|Categories: Lärarnas reflektioner, Planering och genomförande, Vikingaskolan|0 Comments

Worst Case Scenario

En elevtekst om de værst tænkelige konsekvenser af en klimakatastrofe. Teksten beskriver den naturvidenskabelige årsag til forandringerne og præsentere løsningsforslag.En elevtekst om de værst tænkelige konsekvenser af en klimakatastrofe. Teksten beskriver den naturvidenskabelige årsag til forandringerne og præsentere løsningsforslag.

By | december 24th, 2012|Categories: Elevernas arbete, Planering och genomförande, Vanløse Skole|0 Comments

Vanen er en tung fætter at danse med i klimadebatten

Ungdomar på Vanlöse skola i Köpenhamn ser med färska, visionära ögon på Klimat & Demokrati i förhållande till handlingskompetens och ett aktivt medborgarskap.Unge fra Öresundsklassrummet ser med friske, visionære øjne på Klima & Demokrati i relation til handlekompetence og aktivt medborgerskab.

By | december 23rd, 2012|Categories: Elevernas arbete, Vanløse Skole|0 Comments

Killebäckskolan och Öresundsklassrummet

Detta skrivs strax efter skolavslutningen på Killebäckskolan den 21 dec 2012. Vid detta tillfälle hade jag glädjen att meddela skolans elever och personal att vi tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Motiveringen till att vi fick utmärkelsen var att vi skapat ett väl fungerande återvinningssystem för vårt avfall. Initiativtagare till och genomförare av det hela var den klass som deltagit i Öresundsklassrummet. I arbetet hade de stöd av sina lärare och skolans lokalvårdare och vaktmästare.Denne tekst er skrevet umiddelbart efter skoleafslutningen på Killebäckskolan den 21. december 2012. I forbindelse med skoleafslutningen havde jeg den glæde at kunne meddele skolens elever og personale at vi var blevet udnævnt til at væ ’Skolen for bæredygtig udvikling’. Motiveringen for at vi fik denne udnævenlse var at vi …

By | december 21st, 2012|Categories: Killebäckskolan, Rektorernas reflektioner|0 Comments

Når eleverne undersøger virkeligheden, udfordres læreren

Autentiska situationer kräver samhället som en partner. Eleverna tar kunskap och erfarenhet i klassrummet, där elevernas ömsesidig överföring är ett betydande bidrag till undervisning. Det handlar om ramarna, struktur och en tydlig målsättning när vi planerar för en lärande och undersökande gemenskap.Autentiske problemstillinger kræver samfundet som samarbejdspartner. Eleverne bringer viden og erfaringer med sig ind i klasselokalet, hvor elevernes gensidige formidling bliver et væsentligt bidrag til undervisningen. Det handler om rammer, struktur og en tydelig målsætning, når vi tilrettelægger for et lærende og undersøgende fællesskab.

By | december 20th, 2012|Categories: Lärarnas reflektioner, Tankar och erfarenheter, Utterslev skole|0 Comments

Veberöd och Europa

Öresundsklassrummet fick grönt ljus, när jag enbart var ett halvår gammal som rektor på Svaleboskolan. Den ena av de två inblandade pedagogerna avslutade vid samma tid sin anställning, så projektet drog igång med en ny rektor och en, i all hast, övertalad pedagog. Som väl var, för oss och för projektet, återstod en av de ursprungliga deltagarna.Vi fik grønt lys for øresundsklasserummet, da jeg var havde været rektor på Svaleboskolan i et halvt år. Den ene af de to deltagende lære afsluttede på samme tid sin ansættelse på skolen. Projektet startede derfor med en ny rektor og en i alt hast ny lærer som blev overtalt til projektet. Som väl var, för oss

By | december 20th, 2012|Categories: Rektorernas reflektioner, Svaleboskolan|0 Comments

Lärare utmanas när eleverna undersöker verkligheten

Ett undersökande arbete är hörnstenen i projektarbetet. Eleverna ska inte endast lära sig att beskriva ett ämnesområde utan de måste undersöka förhållandena i världen, tänka om relationer och hitta förklaringar och lösningar så att de utvecklar ny förståelse.Det undersøgende arbejde er grundpillen i projektarbejdet. Eleverne skal ikke beskrive et emneområde, men de skal undersøge forhold i verden, tænke over sammenhænge og finde forklaringer og løsninger, så de opnå en ny forståelse.

By | december 19th, 2012|Categories: Tankar och erfarenheter, Utterslev skole|0 Comments

Mentorer

Harriet Axelsson, Forskare, lärare och ledare vid Malmö högskola. Tidigare lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik vid grundskolans högstadium. Mentor i lärcirkel 1. Kontakt: harriet.axelsson@mah.se Søren Ib Cruys-Bagger cand. pæd. i fysik fra Danmarks Lærerhøjskole [...]

By | december 19th, 2012|Categories: Övriga kategorier|0 Comments

Biståndsplanering – Killebäckskolan

Elevarbete från Killebäckskolan som handlar om biståndsarbete, en del i arbetet för att få utmärkelsen skola för hållbar utveckling.Et elevarbejde fra Killebäckskolan som handler om forskellige aktiviteter som en del af arbejdet med at blive udpeget som en af de bedste skoler for bæredygtig udvikling.

By | december 19th, 2012|Categories: Elevernas arbete, Killebäckskolan|0 Comments

Intryck från en dag i Öresundsklassrummet

EU-Interreg-projektet (Ö)resundsklasserummet havde den 7. december 2012 ”Idé- och utvecklingsseminarium” på Pufendorfinstitutet i Lund. Der var både gruppediskussioner og rapporteringer om det pædagogiske arbejde samt en forelæsning af gæsteprofessor docent Hans Abrahamsson, freds- og konfliktforsker ved Malmö Højskole.

By | december 19th, 2012|Categories: Externa resurser|0 Comments

Maskinen – Fra redskab til ligemand eller overmand?

Eleverna börjar med att diskutera var gränsen går mellan människa och maskin utifrån tekniska och etiska överväganden. Tillsammans kommer de sedan att identifiera samhälleliga möjligheter och faror med tekniken. I den första fasen får eleverna en introduktion. I den andra fasen arbetar eleverna med ett eget valt innehåll.Eleverne skal diskutere grænsen mellem menneske og maskine ud fra tekniske og etiske overvejelser. Sammen skal de finde frem til de samfundsmæssige farer og muligheder ved teknologien i hverdagen. I første fase får eleverne en faglig introduktion. I anden fase skal eleverne arbejde med et selvvalgt emne.

Story of stuff

Undervisningsmål for et forløb baseret på filmen Story of Stuff. Teksten viser eleverne, hvad de skal lære i emnerne teknik, biologi, kemi og geografi.Undervisningsmål för ett förlopp baseret på filmen Story of Stuff. Texten viser eleverna, vad de skall lära sig i ämnena te teknik, biologi, kemi och geografi.

Norränga, en grön planering – kursmål och bedömning

Undervisningsmål för ett förlopp om stadsutveckling där eleverna ska arbeta brett med ämnen och presentationstekniker inom NO och SO. Undervisningsmål for et forløb om byudvikling, hvor eleverne skal arbejde bredt med emner og præsentationsteknikker i fagene naturorientering samt hjem- og konsumentkundskab.

Madspild. En projektopgave fra Husum skole i København

Problem. Hver dansker smider i gennemsnit 63 kg mad ud hvert år – mad der sagtens kunne være blevet spist. Det svarer til at ca. 20 % af den mad vi køber, bare ryger lige i skraldespanden.Problem. Hver dansker smider i gennemsnit 63 kg mad ud hvert år – mad der sagtens kunne være blevet spist. Det svarer til at ca. 20 % af den mad vi køber, bare ryger lige i skraldespanden.

By | december 15th, 2012|Categories: Elevernas arbete, Husum skole|Kommentarer inaktiverade för Madspild. En projektopgave fra Husum skole i København

Lärare lär i lärcirklar

Lärcirklarna har utgjort ett stöd för lärarna i projektet Öresundsklassrummet. Lärcirklarna har specifikt bidragit till utbyte och utveckling av pedagogisk praxis. I det förändringsarbete som Öresundsklassrummet utgör har lärcirklarna bidragit till att lärarna har sökt egen kunskap kring praxis och metod. Här beskrivs hur lärcirklarna har planerats och genomförts.

By | december 4th, 2012|Categories: Övriga kategorier|0 Comments

Elevrefleksioner over egen læring

Elever från Vanløse Skole pratar om sitt arbete i Öresundsklassrummet. Mötet med den svenska ungdomen har drivit klassen att stå tillsammans. De har blivit mogna, självsäkra och bättre till at samarbete.Elever fra Vanløse Skole fortæller om deres arbejde i Öresundsklassrummet. Mødet med de svenske unge har fået klassen til at stå sammen. De er blevet modne, selvsikre og bedre til at samarbejde.

Refleksion i lærcirklerne

Lärares reflektion förs tillsammans med forskningsstöd ofta fram som väsentliga delar för utveckling och förbättring i undervisningen. I Öresundsklassrummets lärcirklar gavs möjligheter för lärarna att reflektera tillsammans med forskare. Vad hände i detta möte?Lærernes refleksioner sammen med en forskningsunderstøttende tilgang har ført til væsentlig udvikling og forbedringer af undervisningen i (Ö)resundsklasserummet. I (Ö)resundsklasserummets læringscirkler var der muligheder for at lærerne kunne reflektere sammen med forskerne. Hvad skete der i dette møde?

By | november 21st, 2012|Categories: Lärcirklar|0 Comments

Verkligheten tränger sig på i lärcirkeln

Efterhand som diskussionen pågick blev det uppenbart att det inte räckte med att prata om detta. Det krävdes en handling för att vända situationen annars menade man att många elever skulle tappa förtroendet för Öresundsklassrummet och se temat om demokrati som tomt vuxenprat…Efterhand som diskussionen pågick blev det uppenbart att det inte räckte med att prata om detta. Det krävdes en handling för att vända situationen annars menade man att många elever skulle tappa förtroendet för Öresundsklassrummet och se temat om demokrati som tomt vuxenprat…

By | november 21st, 2012|Categories: Lärcirklar|0 Comments

Klima, energi og demokrati

Öresundsklassrummet på Vanløse Skole har igen haft en fælles arbejdsdag sammen med eleverne fra Vikingarskolan i Lund. Denne gang foregik arbejdet på Avedøreværket, og det skete under overskriften: Klima, energi og demokrati Avedøreværket er et [...]

By | november 17th, 2012|Categories: Lärarnas röster, Utanför klassrummet, Vanløse Skole, Vikingaskolan|0 Comments

Klima og Demokrati Økologi

En grundig om omfattende elevtekst fra Vanløse Skole om hvorvidt økologi er sundt for miljøet. Det bliver undersøgt om demokrati kan fremme økologi og bæredygtighed. En grundig om omfattende elevtekst fra Vanløse Skole om hvorvidt økologi er sundt for miljøet. Det bliver undersøgt om demokrati kan fremme økologi og bæredygtighed.

By | november 17th, 2012|Categories: Elevernas arbete, Vanløse Skole|0 Comments

Elevarbete utanför klassrummet gynnar motivationen

Eleverna på Killebäckskolan skapade en plan för sopsortering på skolan med både framgångar, motgångar och lite fniss på vägen. Den viktigaste läxan var hur verkligheten ibland fungerar och att man ibland måste få skratta åt det.Eleverne på Killebäckskolan har lavet en plan for affaldshåndtering på skolen med både succes, modgang og lidt fnis undervejs. Vi har lært hvordan det virkelige liv fungerer og at man nogle gange er nødt til at grine af den.

Om metareflektion i lärcirkeln

Hvordan kan en læringscirkel i Øresundsklasserummet danne grundlag for metarefleksion mellem danske og svenske lærere om hvad der skal forstås ved bæredygtig udvikling? Om at opnå indsigt og viden gennem forskellige autentiske læringsarenaer. Lærerne har arbejdet [...]

By | november 12th, 2012|Categories: Lärcirklar|Kommentarer inaktiverade för Om metareflektion i lärcirkeln

Sociala möten – Tankar tar tid

I denna artikel beskrivs vad som är viktigt för att samtalen i lärcirkeln ska komma igång: trygghet samt gemensamma mål. Här får du även en metod för att fördjupa samtalen – det reflekterande samtalet. Slutligen beskrivs sådana erfarenheter som var viktiga för deltagarna i detta projekt.I denna artikel beskrivs hvad som er vigtigt for at samtalerne i lærercirklerne skal komme i gang: tryghed samt almene mål. Her er en metode til at arbejde med den fordybende samtale – den reflekterende samtale. Afslutningsvis beskrives en række erfaringer som har været vigtige for deltagerne at

By | november 12th, 2012|Categories: Lärcirklar|0 Comments

En bättre värld

Undervisningsmateriale til lærerstyret undervisnings med mange illustrationer om FN’s otte 2015-mål for bekæmpelse af sult, fattigdom, uddannelse og bæredygtig udvikling. Undervisningsmateriale med mange illustrationer til lærergennemgang af verdens befolkningsvækst og urbanisering i I- og U-lande. Undervisningsmateriale til lærerstyret undervisnings med mange illustrationer om FN’s otte 2015-mål for bekæmpelse af sult, fattigdom, uddannelse og bæredygtig udvikling. Undervisningsmateriale med mange illustrationer til lærergennemgang af verdens befolkningsvækst og urbanisering i I- og U-lande.

Killebäckskolan och Hållbar utveckling

Planering Öresundsklassrummet ht 2011 Killebäckskolan. Temat är ” Klima og Demokrati” . Vi har tänkt gå igenom de största miljöproblemen som Växthuseffekten, Ozonlagrets uttunning, Försurning och Övergödning denna terminPlanlægning efteråret 2011 (Ö)resundsklassrummet Killebäckskolan. Temaet er Klima og demokrati og er skrevet af Margareta Sjodin og Ulf Skelander. Vi har tænkt os at præsentere de største miljøproblemer såsom drivhuseffekten, ozonlagets udtynding, forsuring og overgøning.

By | november 7th, 2012|Categories: Killebäckskolan, Planering och genomförande, Tema|0 Comments

Planlægning tema Klima

Under denna rubrik, kommer att diskutera hur vi kan förändra vårt sätt att producera vår mat, för att minska CO2-utsläppen. Här är några förslag på debatt.Under denne overskrift, skal I diskutere, hvordan vi kan ændre på den måde, vi producerer vores fødevarer på, for at nedbringe CO2-udslippet. Her er et par forslag til debat.

By | november 7th, 2012|Categories: Tema|0 Comments

Energi

Diskussion 2 - Energi Under denne overskrift skal I diskutere, hvilke fordele og ulemper der kan være ved alternative energiformer. Er det godt eller dårligt, og hvilke konsekvenser kan alternativ energiproduktionen have? Hvad er rimeligt? [...]

By | november 7th, 2012|Categories: Elevernas arbete, Husum skole|0 Comments

Idékatalog omkring tema

Materialet er bygget op omkring et roadmap som anskueliggør hvordan man kan vælge at nå frem til de produkter som projektet lægger op til. Øvelserne bygger i høj grad på elevernes egne ideer, tanker, handlingsrum og kompentencer. Opgaven omkring Grøn Mobilitet lægger op til at lære eleverne, at vi alle har en rolle at spille i forhold til at forandre samfundet til det bedre. Det bygger på tanken om at vi alle kan være med til at skåne miljøet og vi alle kan være med til at påvirke omverdenen.Materialet er bygget op omkring et roadmap som anskueliggør hvordan man kan vælge at nå frem til de produkter som projektet lægger op til. Øvelserne bygger i høj grad på elevernes egne ideer, tanker, handlingsrum og kompentencer. Opgaven omkring Grøn Mobilitet lægger op til at lære eleverne, at vi alle har en rolle at spille i forhold til at forandre samfundet til det bedre. Det bygger på tanken om at vi alle kan være med til at skåne miljøet og vi alle kan være med til at påvirke omverdenen.

By | november 4th, 2012|Categories: Tema|0 Comments

Elevguide til det første selvvalgte projekt

Undervisningsmaterial som hjälper eleven att hitta ett ämne för sitt första självvalda projekt. Sedan vägleds eleven genom brainstorming, mindmapping och projekttrappan fram till problemformulering, arbetsplan och rapportskrivning.Undervisningsmateriale, der hjælper eleven til at finde et emne til det første selvvalgte projekt og guider eleven gennem brainstorm, mind map og projekttrappen frem til en problemformulering, arbejdsplan og rapportskrivning.

By | november 2nd, 2012|Categories: Planering och genomförande, Utterslev skole|0 Comments

Bag om reklamen

Utbildningsmaterial som ser kritiskt på mejeriet Arla gröna reklampåståendende. Syftet är att få eleverna att upptäcka reklamens makt och se bakom meddelandet.Undervisningsmateriale, der ser kritisk på mejeriet Arlas grønne reklamepåstande. Formålet er at lærere eleverne at gennemskue reklamers magt og se bag om budskabet.

Bygg ett vindkraftverk

Bygg det vackraste och mest effektiva vindkraftverket med material från tekniksalen. Det lag som bygger det bästa kraftverket vinner ett pris. Eleverna bedöms på design, teknisk förståelse, konstruktionsarbete och resonemang.Byg den smukkeste og den mest effektive vindmølle med materiale fra natur/teknik-lokalet. Det hold, der bygger de bedste møller vinder en præmie. Eleverne bedømmes på design, teknisk forståelse, konstruktionsarbejde og ræsonnement.

Killar har mognat under arbetet med Öresundsklassrummet

I sjuan ville de svenska killarna inte träffa den danske vänklassen eller plocka upp papper. Under mötena med vänklassen har deras förståelse för andra ökat. I åttan har de blivit mer sociala och dessutom tar de ansvar for skräpet.I 7. klasse ville de svenske drenge ikke møde den danske venskabsklasse eller samle papir op. Gennem møderne er deres forståelse for de andre øget. I 8. klasse er de blevet mere sociale og tager ansvar for affaldet.

Samarbejdet på tværs af Øresund er spændende, men vanskelig

Kulturmötet var överväldigande när elever från den lilla svenska byn mötte storstadseleverna från Köpenhamn. Elevuppgifterna var för svåra och saknade social karaktär för at lyckas med integrationen.Kulturmødet blev overvældende, da eleverne fra den svenske småby mødte storbyeleverne fra København. Elevopgaverne var for svære og manglede social karakter for at lykkedes med integrationen.

Sprog er nødvendig for interaktion

Eleverna lär aldrig känna varandra på grund av språkbarriärer som hämmade den sociala och professionella interaktionen. Lärarna ändrade sin undervisning så att det sociala mötet blev en viktig del i det professionella sammanhanget.Den sociale og faglige interaktion bliver bremset af sproglige forhindringer, hvor eleverne aldrig kommer til at kende hinanden. Lærerne ændrede deres undervisning, så det sociale møde blev en vigtig del af den professionelle sammenhæng.

Manual for selvvalgt projekt

Utterslev skola har utarbetat en maunal till eleverna som använts i det egna projektet. Manualen användes som en styrande guide i projekten. Den är strukturellt uppbyggd och innehåller ett flertal genomarbetade och avslutade faser.Til eleverne har Utterslev skole udarbejdet en manual i forbindelse med elevernes Selvvalgt projekt. Manualen anvendes som en styret guideline for de projekter som eleverne skal arbejde med. Manualen er strukturelt opbygget under anvendelse af en række gennemarbejde og afsluttede delfaser.

By | oktober 17th, 2012|Categories: Planering och genomförande, Utterslev skole|0 Comments

Fra emne til problemformulering

Utterslev skola har utarbetat en presentation för eleverna som visar processen från elevernas val av ämne till problemformulering. Problemformuleringen används som grund för elevernas projektarbeten, och är styrande under hela projektperioden. Presentationen är lärarens genomgång av processen Från ämne till problemformuleringUtterslev skole har udarbejdet en præsentation til eleverne som viser processen fra elevernes valg af et emne til udarbejdelse af en problemformulering. Problemformuleringen anvendes som grundlag for elevernes arbejde med deres projekt. Problemformuleringen er styrende for elevernes arbejde i projektperioden. Præsentationen er lærerens gennemgang af processen Fra emne til problemformulering

By | oktober 17th, 2012|Categories: Planering och genomförande, Utterslev skole|0 Comments

Klima og bæredygtigt forbrug

Utterslev skola i Köpenhamn har utarbetat ett projekt på temat "klimat och hållbar konsumtion". De övergripande frågorna i temat är: Hur blir en produkt "miljövänlig" / "klimatvänlig" och hur kan vi få de unga konsumenterna att göra miljöriktiga val?Utterslev skole i København har udarbejdet en projektbeskrivelse omkring temaet Klima og bæredygtigt forbrug. De overordnede projektspørgsmål i temaet er: Hvad skal der til for at et produkt er ’miljørigtigt’/’klimavenligt’? og Hvordan kan vi få unge forbrugere til at fortage miljørigtige valg?

By | oktober 17th, 2012|Categories: Planering och genomförande, Utterslev skole|0 Comments

Opgavevejledning til bæredygtighedsprojekt

I skal undersøge og blive klogere! I skal arbejde med et problem, der optager jer. I skal være nysgerrige, når I laver projektet! Projektarbejde er en særlig form for undersøgelse.I skal undersøge og blive klogere! I skal arbejde med et problem, der optager jer. I skal være nysgerrige, når I laver projektet! Projektarbejde er en særlig form for undersøgelse.

By | oktober 15th, 2012|Categories: Husum skole|Kommentarer inaktiverade för Opgavevejledning til bæredygtighedsprojekt

PROJEKTOPGAVE – HUSUM SKOLE 2012

Projektopgavens overordnede emne er klima og demokrati, den innovative projektopgave. Formålet med opgaven er at dokumentere et reelt problem eller behov, og løse/tilfredsstille problemet/behovet, så der derved skabes værdi.Projektopgavens overordnede emne er klima og demokrati, den innovative projektopgave. Formålet med opgaven er at dokumentere et reelt problem eller behov, og løse/tilfredsstille problemet/behovet, så der derved skabes værdi.

By | oktober 15th, 2012|Categories: Husum skole|Kommentarer inaktiverade för PROJEKTOPGAVE – HUSUM SKOLE 2012

Arbejdskort Samsø

En arbetsbeskrivning för elever som ska åka på lägerskola är bra att ha. Denna innehåller arbetsuppgifter samt karta över ön Samsö och inspirations- och faktalänkar.En opgavebeskrivelse til elever, der skal på lejrskole er god at have. Denne indeholder opgaver, kort over Samsø samt inspirations- og faktalink

Biståndsplanering

Brev till föräldrar om biståndsprojekt vid Killebäckskolan.Brev till föräldrar om biståndsprojekt vid Killebäckskolan. Vi har lavet et projekt i vores klasse som handler om bistandsorganisationer og hvad vi kan gøre for at hjælpe andre mennesker som virkelig behøver hjælp. Der findes rigtig mange bistandsorganisationer som vi er kommet i kontakt med på forskellig måde.

By | oktober 10th, 2012|Categories: Killebäckskolan, Planering och genomförande, Utanför klassrummet|0 Comments

Praktiske arbejde læringscirkel

En stor del af tiden i dansk/svenske læringscirkel 3 gik med planlægning af elevforløb samt diskussion og afklaring af skolekultur mellem venskabsklasserne. Det tog tid fra overvejelser om egen undervisning.En stor del af tiden i dansk/svenske læringscirkel 3 gik med planlægning af elevforløb samt diskussion og afklaring af skolekultur mellem venskabsklasserne. Det tog tid fra overvejelser om egen undervisning.

By | augusti 7th, 2012|Categories: Husum skole, Lärarnas reflektioner, Tankar och erfarenheter|Kommentarer inaktiverade för Praktiske arbejde læringscirkel

Innovation i undervisningen kræver kreative elever

Vi måste vara innovativa. Det ska vi. Det säger alla. Så det måste vi vara. Människor kan som ingen annan använder sitt tänkande för att komma ur nästan alla situationer. Vi kan tänka kreativt och få nya idéer för att utveckla nya som kan lösa en utmaning som vi har. Vi är som art innovativa. Det är därför tankeväckande att det bara är under de senaste ti åren vi har insett behovet och möjligheterna att undervisa elever i innovativa verktyg. Vi skal være innovative, det skal vi da. Det siger alle. Så derfor skal vi være det. Mennesker kan som ingen anden på jorden bruge sin tankevirksomhed til at komme ud af en næsten hvilken som helst situation. Vi kan tænke kreativt og får nye ideer til at udvikle nyt, der kan løse en udfordring vi har. Vi er som art innovative. Det kan derfor være tankevækkende at det først er indenfor de seneste ti år at vi har indset behovet for og mulighederne i at undervise elever i innovative redskaber.

Lejrskolen bringer virkeligheden ind i undervisningen

På lägren kan eleverna använda sina klassrumskunskaper om hållbar energi till att samla mer information eleverna kan arbeta med hemma.Vores lejrskole på Samsø blev forberedt så elevernes klasserumsviden om bæredygtig energi blev brugt til at indsamle flere oplysninger. Dette blev siden grundlagt for det fortsatte arbejde i klasseværelset.

Vindkraftbygge för både tjejer och killar

I en tävling fick eleverna att arbeta dels med vindkraftverk och elteknik, dels med design. Eleverna utvecklade kunskap om spänning, ström och vingkonstruktioner samtidigt som deras intresse för design togs tillvara.En designkonkurrence fik pigerne til at arbejde med vindmøller og elteknik. Eleverne lærte både om spænding, strømstyrke og vingekonstruktion samtidig som deres interesse for design blev tilgodeset.

Refleksion fra Kirseberg skolelærer for Grøn teknologi

Gemensam frågeställning - Hur ser vi eleverna i projektet i förhållande till att vara Målgrupp för projektet – Deltagare- Drivande? Förändras denna process, hur? Eleverna är mycket viktiga och våra huvudaktörer i projektet. Utan dem [...]