Skolernes arbejde i hverdagen

Otte danske og svenske klasser har arbejdet sammen gennem to år omkring bæedygtig udvikling og integration.

Læringscirkler – Lærernes læring

Tre læringscirkler har arbejdet i to år. Læringscirklerne har været sammensat af lærere fra skoler i København, Lund og Malmø samt fem mentorer fra højskoler og universitet.

Lærernes arbejde

Hvordan har svenske og danske lærere arbejdet i Øresundsklasserummet? Hvordan har lærerne fokuseret på elevernes deltagelse i projektet? Hvilke metoder har været anvendt?  Øresundsklasserummet har arbejdet med tre temaer: Grøn mobilitet, Grøn teknologi, Klima og demokrati.

Læs mer →

 

Elevernes arbejde

Hvordan har eleverne arbejdet? Hvad mener eleverne er vigtigt i forhold til bæredygtig udvikling? Se eksempler fra danske og svenske elever arbejde.

Læs mer →

Øresundsklasserummet set i et globalt perspektiv

Hans Abrahamsson, freds- og konfliktforsker samt gæsteprofessor ved Malmö högskola, talar om globaliseringens drivkræfter.

Læs mer →

Læringscirkler

Hvordan har der været arbejdet i læringscirklerne? Hvilke erfaringer er opnået?

Læs mer →

Lærernes refleksioner

Hvilke tanker og erfaringer har lærerne opnået gennem Øresundsklasserummet?

Læs mer →

Skoleledernes refleksioner

Skoleledernes rolle er helt central i alt udviklingsarbejde. Skolelederne har gjort sig nogle væsentlige refleksioner.

Læs mer →