Bygg det vackraste och mest effektiva vindkraftverket med material från tekniksalen. Det lag som bygger det bästa kraftverket vinner ett pris. Eleverna bedöms på design, teknisk förståelse, konstruktionsarbete och resonemang.

Er uppgift blir i grupp att bygga ett miniatyrvindkraftverk. Ni arbetar två och två i förutbestämda grupper. Ni kommer att få en generator och sedan är det upp till er att designa ert vindkraftverk själv.

För att öka spänningen mer gör vi byggandet till två deltävlingar, den ena handlar om att bygga det mest effektiva vindkraftverket och den andra handlar om att göra det snyggaste vindkraftverket. Vi får fram det mest effektiva vindkraftverket genom att mäta med en multimeter både hur mycket spänning och ström det alstrar, genom att multiplicera dessa storheter får vi fram den elektriska effekten, och högst effekt vinner.  Vinnaren av designpriset utses av er bildlärare.

Ni får använda allt material som finns i tekniksalen, såsom kartong, trä, plast både plexiglas och formbar pvc, plåt, tyg, glasspinnar, rör med mer. Ni får löda, limma, tejpa, popnita, spänna med strips, borra, med mer.

Begränsningar: Vinden kommer att alstras genom en hårfön som kommer att placeras 50 cm från foten på vindkraftverket och sitta 50 cm högt upp.

Arbetsgång: undersök vilket material det finns i tekniksalen, därefter gör ni en skiss hur ni tänkt och när den skissen är godkänd så får ni börja bygga ert vindkraftverk. Ni har totalt fem lektioner på er, den sjätte lektionen ska vi ha tävling.

Lycka till.

Förmågor som bedöms

De förmågor inom teknikämnet som jag kommer att bedöma när ni bygger ert vindkraftverk är:

*Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

*Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

*Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

*Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

*Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

*Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

*Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.Byg den smukkeste og den mest effektive vindmølle med materiale fra natur/teknik-lokalet. Det hold, der bygger de bedste møller vinder en præmie. Eleverne bedømmes på design, teknisk forståelse, konstruktionsarbejde og ræsonnement.

Er uppgift blir i grupp att bygga ett miniatyrvindkraftverk. Ni arbetar två och två i förutbestämda grupper. Ni kommer att få en generator och sedan är det upp till er att designa ert vindkraftverk själv.

För att öka spänningen mer gör vi byggandet till två deltävlingar, den ena handlar om att bygga det mest effektiva vindkraftverket och den andra handlar om att göra det snyggaste vindkraftverket. Vi får fram det mest effektiva vindkraftverket genom att mäta med en multimeter både hur mycket spänning och ström det alstrar, genom att multiplicera dessa storheter får vi fram den elektriska effekten, och högst effekt vinner.  Vinnaren av designpriset utses av er bildlärare.

Ni får använda allt material som finns i tekniksalen, såsom kartong, trä, plast både plexiglas och formbar pvc, plåt, tyg, glasspinnar, rör med mer. Ni får löda, limma, tejpa, popnita, spänna med strips, borra, med mer.

Begränsningar: Vinden kommer att alstras genom en hårfön som kommer att placeras 50 cm från foten på vindkraftverket och sitta 50 cm högt upp.

Arbetsgång: undersök vilket material det finns i tekniksalen, därefter gör ni en skiss hur ni tänkt och när den skissen är godkänd så får ni börja bygga ert vindkraftverk. Ni har totalt fem lektioner på er, den sjätte lektionen ska vi ha tävling.

Lycka till.

Förmågor som bedöms

De förmågor inom teknikämnet som jag kommer att bedöma när ni bygger ert vindkraftverk är:

*Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

*Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

*Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

*Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

*Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

*Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

*Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.