Skolans arbete i vardagen

Åtta danska och svenska klasser arbetade tillsammans under två år med hållbar utveckling och integration.

Lärcirklar – lärarnas lärande

Tre lärcirklar arbetade i två år, bestående av lärare från åtta skolor i København, Lund och Malmö samt fem mentorer från högskola och universitet.

Lärarnas arbete
Hur arbetar lärare i danska och svenska Öresundsklassrum? Hur har lärarna fokuserat på elevers delaktighet? Vilka metoder har lyfts fram? Öresundsklassrummet planerades runt tre teman, Grön mobilitet, Grön teknologi och Klimat och demokrati.
Läs mer →


Elevernas arbete
Hur arbetar elever? Vad tycker elever är viktigt med hållbar utveckling? Se exempel från danska och svenska Öresundsklassrum.Läs mer →


Öresundsklassrummet i ett globalt sammanhang
Hans Abrahamsson, freds- och konfliktsforskare och gästprofessor vid Malmö högskola talar om globaliseringens drivkrafter.
Läs mer →

Lärcirklar
Hur går arbetet till i lärcirklar och vilka erfarenheter har gjorts?
Läs mer →


Lärarnas reflektioner
Vilka tankar och erfarenheter har lärarna lyft från Öresundsklassrummet?
Läs mer →


Rektorernas reflektioner

Rektorernas roll är viktig i allt utvecklingsarbete. Här är några reflektioner från skolornas ledare.
Läs mer →